Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。


 • NOOK.YT300-U20400PC
 • Önümiň gelip çykyşy:Hytaý
 • Çig mal:esasy polimer beton
 • Oteriň gapagy:Poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli polatdan elýeterli bolup biler
 • Oteriň gapagy görnüşleri:Seke ýeri ýa-da köp ýeri / orta ýeri ýa-da gapdal ýeri bar
 • CO:100mm-400mm
 • Uzynlyk:1000mm
 • Ölçegi:Bar bolan sanawy saýlamak ýa-da özleşdirilen
 • MOQ:bir 20 metrlik gap ýa-da 2-3 zat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Polat örtüginiň görnüşi

  L port seriýasy
  1 dört tikiş merkezi
  2 / dört çyzykly gapdal tikiş / dört çyzykly merkez tikişi
  Tekiz agz seriýasy
  Tekiz örtükli plastinka bilen rezin beton drena channel kanaly: bir gapdal tikiş / bir orta tikiş / goşa tikiş / goşa orta tikiş / üç tikin gapdal tikiş / üç tikiş orta tikiş / dört tarap tikiş / dört tikiş orta tikiş

  Önümiň beýany

  Oterli zeýkeş kanaly binagärlik dizaýny üçin täze ýol açdy.Çyzykly çyzykly zeýkeş ulgamy gowy zeýkeş kuwwatyna eýedir we asfalt landşaftyna ýokary talaplary bolan ýerlerde gurmak üçin örän amatlydyr.Ulgam ähli pol asma materiallary bilen diýen ýaly ulanylyp bilner we oňat ýük göterijilik ukybyna eýe.Oterli drena system ulgamy polat örtük örtüginden, rezin beton drena channel kanal bazasyndan, damja guýusy, gözleg porty we ulgam esbaplaryndan durýar.Modul zeýkeş ulgamyny birleşdirýär.

  Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly
  Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly (2)

  Önümiň aýratynlyklary

  Dürli ýer şertlerine uýgunlaşmak üçin dürli giňlikler we beýiklikler;
  Saýlamak üçin gapak plitalarynyň iki görnüşi bar, merkezi tikiş görnüşi we gapdal tikiş görnüşi;
  Gysga we sahy, ýerdäki dürli asma gatlaklaryň baglanyşygy hökmünde ulanylyp bilner;
  Aralyk giňligi bary-ýogy 15mm, islendik pyýada meýdançada ulanmak ygtybarly;
  Specialörite çökündi guty dizaýny, çukuryň içinde üýtgeşik ys bolmazlygy üçin gündelik zibil ýygnamak meselesini çözýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň