Möhürli örtükli zeýkeş kanaly

  • Möhürli örtükli zeýkeş kanaly

    Möhürli örtükli zeýkeş kanaly

    Önümiň aýratynlygy 1. Bag, peýzacape we öýde ulanmak üçin amatly 2. Çukur korpusy çalt we takyk gurnamak üçin rozetka ulgamy bilen gabat gelýär 3. Çalt gurnama, ýönekeý we täsirli arassalamak 4. Maksimum göteriji C250 5. Iň ýokary öndürijilik işlemegi, howpsuzlygy we çydamlylygy Poslamaýan polat möhürleme gapagy, eplemek we möhürlemek arkaly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Örtük plastinkasynyň üstü tegelek däl tegelek we obli bilen bezelendir ...