Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly

  • Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly

    Süýümli guýma demir bilen zeýkeş kanaly

    Önümiň beýany Düwürtükli beton drena channel kanaly bilen birleşdirilen süýümli çoýun örtügi, dürli şäher taslamalarynda, şäher ýollarynda we ýokary göterijilikli ýerlerde ýagyş we lagym kanalizasiýalarynda giňden ulanylýar.Süýümli çoýun demir göteriji seriýaly drena channel kanaly dürli kyn gurşaw sebitleri üçin ideal zeýkeş çözgütlerini üpjün edip biler.Tejribeli zeýkeş kanaly şäheri has owadanlaşdyrýar.Önümiň aýratynlyklary Önümiň ömri uzyn we tehniki hyzmatyň bahasy ...