Monolit çyzykly zeýkeş kanaly

  • Monolit çyzykly zeýkeş kanaly

    Monolit çyzykly zeýkeş kanaly

    Monolit çyzykly zeýkeş kanaly, C250-den F900-e çenli köp sanly drena applications programmalary üçin işlenip düzülen rezin betondan ýasalýar.Monolit çyzykly zeýkeş kanalynyň getiren howpsuzlygy, durnuklylygy, ýokary işleýşi we özboluşly umumy taýýarlanan gurluşy

    transport transport üstündäki zeýkeş programmalarynda aşa ýokary howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün ediň.Munisipal, şäher çukurlary, tuneller we ş.m. ýaly has köp ýük göteriji talaplary bolan ýerlerde giňden ulanylýar we geçýän ulaglaryň howpsuzlygyny netijeli gorap biler.