Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly

  • Ajaýyp hil kepilligi Daşky kanalizasiýa suw akabalary kanaly

    Ajaýyp hil kepilligi Daşky kanalizasiýa suw akabalary kanaly

    “Hil başlangyç, dogruçyllyk, yhlasly goldaw we özara girdeji” biziň pikirimizdir, şeýle hem ýokary hilli hil kepilligi üçin açyk kanalizasiýa suw akabalary kanaly üçin ýokary hilli bolmak üçin, çyn ýürekden hyzmatdaşlyga synanyşýarys. müşderiler, müşderiler we strategiki hyzmatdaşlar bilen täze şöhrat duýgusyny almak.“Hil başlangyç, dogruçyllyk, yhlasly goldaw we özara girdeji” biziň pikirimiz, gaýtalamak üçin ...
  • Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly

    Oter örtügi bilen zeýkeş kanaly

    Polat örtüginiň görnüşi L port seriýasy 1. L tikiş görnüşli gapak plastinka metal gyrasy gorag rezin beton drena channel kanaly: bir tikiş gapdal tikiş / ýeke tikiş orta tikiş / goşa tikiş orta tikiş / üç tikin orta tikiş / üç tikiş / üç tikiş orta tikiş / dört tikin gapdal tikiş / dört tikiş merkezi tikiş 2. L çukur görnüşli örtük plastinka rezin gyrasy gorag rezin beton drena channel kanaly: bir tekiz gapdal tikiş / bir tekiz orta tikiş / goşa çyzykly tikiş / goşa çyzykly orta tikiş / üç çyzykly tikiş / thr ...