Roadoluň öňüni alýan zeýkeş kanaly

  • Awtoulag ýollarynyň suw akabasy üçin ýoluň drena Channel kanaly

    Awtoulag ýollarynyň suw akabasy üçin ýoluň drena Channel kanaly

    Zeýkeş drena channel kanaly, ýoluň gyrasyna drena channel kanaly oturdylan daş, şonuň üçin oňa zeýkeş zolagy diýilýär.Zeýkeş drena channel kanaly, awtoulag duralgasy, awtobus duralgasy we ulaglar üçin haýal hereket edýän ýer ýaly zeýkeş bejergisine mätäç ähli gaty örtüklere ulanylyp bilner.Ulgamyň ýük göteriji derejesi D400-e ýetip biler.

    Zeýkeş ulgamynyň esasy beýikligi: 305mm, 500mm.