Profil drena Channel kanaly

  • Profil drena Channel kanaly

    Profil drena Channel kanaly

    Önümiň beýany 1.YT-100 (ini 100mm, taragyň ini 16mm) 2.YT-150 (ini 150mm, taragyň ini 18mm) 3.YT-300 (ini 300mm, taragyň ini 18mm) Bellik: her uzynlygy 1 metr talap edýän belli bir kanalyňyz ýa-da gözenegiň zerurlygy bar, adaty önümlerimiziň birine kömek edip bileris ýa-da önümi ösdürmegiň wariantlaryny ara alyp maslahatlaşyp bileris.Islegleriňize laýyk polimer beton önümlerini dizaýn etmek, öndürmek we öndürijilik ukyby bar.Şäheriň ösmegi bilen has köp ýerüsti seýilgäh ...