Poslamaýan polatdan ýasalan kanallar

  • Poslamaýan polatdan ýasalan kanallar

    Poslamaýan polatdan ýasalan kanallar

    Önümiň beýany Drena edge gyrasy Polimer beton: Lightagty, berk we çydamly.Kanal bölümleri polimer betondan gurlupdyr.Baglaýjy serişde hökmünde ulanylýan poliester rezin, mineral kombinasiýalar bilen bilelikde poliester betony aşa gysyşdan goraýan gurluşyk materialy edýär;diňe bir agyr ýüklere çydap bilmän, eýsem gaty çydamly we uzak dowam edýär.polimer beton ýangyjy däl, aýazdan goraýan we howa çalşygyna we suwuk kislotalara we aşgarlara çydamly.Poslamaýan s ...